"Hoe breder de kloof, hoe mooier de brug" (Donald Mac Gillavry)


Kosten

Kosten delen

Het basisprincipe van Mediation is dat de betrokken partijen samen de kosten dragen, ieder voor eenzelfde deel. Bij arbeidsconflicten is het doorgaans de werkgever die de Mediation betaalt. Natuurlijk bent u vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. 


Tarieven

Kennismakingsgesprek ca. half uur kosteloos en vrijblijvend.

Tarief per uur € 125,- (ex.BTW) 

Reiskosten € 0,35 per km (ex. BTW)    

                                                                     

Toevoeging/gesubsidieerde mediation

Voor cliënten met een laag inkomen en eigen vermogen kan Mediation Groene Hart een toevoeging (subsidie) aanvragen voor de kosten van een scheiding bij de Raad voor Rechtsbijstand. MGH is bevoegd tot het aanvragen van dergelijke toevoegingen omdat zij staat ingeschreven bij de RvR en voldoet aan de extra gestelde kwaliteits- en ervaringseisen. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org en zoek op "Toevoeging".


Rechtsbijstandsverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft, bestaat de kans dat mediation (gedeeltelijk) vergoed wordt als men een MfN Registermediator inschakelt. Het is verstandig dit vooraf na te vragen bij uw verzekeraar.