Mediation

Wat het is

Mediation is een vorm van bemiddeling die mensen in staat stelt zelf  in gesprekken hun conflict op te lossen, met ondersteuning van een Mediator als gesprekleider en onpartijdige bemiddelaar. U blijft bij Mediation eigen baas over de inhoud én oplossing van het conflict.

Bij Mediation is er veel ruimte voor creatieve (soms ongebruikelijke) oplossingen.  Daarnaast  komen de partijen vaak op een andere wijze met elkaar in gesprek.  Dit komt de onderlinge relatie meestal ten goede.


Voor wie

Mediation leent zich voor iedere situatie waarin mensen, zakelijk of privé, een conflict met een ander (of anderen) hebben en dat graag snel en goed willen oplossen. Voorwaarden hierbij zijn dat u beiden de wil heeft om er gezamenlijk uit te komen en dat u beiden bevoegd en in staat bent om er gesprekken over te voeren.

In de particuliere sfeer kunnen conflicten gaan over familieverhoudingen, erfenissen, burenruzies, echtscheidingen, omgangsregelingen of over het opstellen van een ouderschapsplan. Zakelijke conflicten kunnen bijvoorbeeld bestaan tussen collega’s, medewerkers en leidinggevenden, directie en OR, klanten en leveranciers. De onenigheid kan gaan over inhoudelijke kwesties, maar ook over hoe men met elkaar omgaat.

Mediation wordt toegepast door mensen die belang hechten aan goede relaties en die er de voorkeur aan geven om zonder tussenkomst van advocaten en/of rechters op zoek te gaan naar een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing van hun conflict.

Uiteraard kan altijd, in goed overleg, een expert ingeschakeld worden om advies te geven over eventuele fiscale of juridische gevolgen van de gevonden oplossingen. 


Hoe werkt het

Bij een conflict of scheiding kunt u contact opnemen via het contactformulier of een mail sturen naar info@mediationgroenehart.nl Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen, het nummer is 06-42047822.

Indien alle partijen ermee instemmen, wordt het eerste gesprek direct met alle betrokkenen gevoerd. Soms, afhankelijk van de situatie, is het beter om het eerste gesprek met ieder afzonderlijk te voeren. De gesprekken vinden bij voorkeur op een neutrale locatie plaats.  Alle partijen krijgen vooraf een concept Mediationovereenkomst toegestuurd. Hierin staan o.a. afspraken over inzet, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deze wordt tijdens de eerste bijeenkomst kort besproken en ondertekend.

Eenmaal aan tafel krijgen alle partijen de gelegenheid hun kant van het verhaal te vertellen. Met hulp van de mediator ontdekken de deelnemers de vaak dieper gelegen oorzaken(belangen, zorgen en wensen). Daarna ontstaat er meestal meer ruimte om op zoek te gaan naar oplossingen die voor hen beiden acceptabel zijn. De bemiddelaar is neutraal en draagt in principe geen oplossingen aan.

Tenzij anders afgesproken, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening door alle deelnemers ontvangt ieder een exemplaar. Uitgangspunt is dat partijen zich houden aan de gemaakte afspraken. Bij een scheiding wordt er een Scheidingsconvenant opgesteld en, indien er minderjarige kinderen zijn, een Ouderschapsplan. Er wordt prettig samengewerkt met een aantal advocaten die het Convenant samen met het verzoekschrift voor u kan indienen bij de rechtbank.

Indien gewenst, neem ik na verloop van tijd met beide partijen nog een keer contact op om te horen of de gemaakte afspraken naar wens verlopen.... is conflictbemiddeling