Arbeidsmediation

Conflict op de werkvloer

Ook op de werkvloer kunnen conflicten ontstaan, tussen werknemers onderling of tussen leidinggevende en werknemer. Zo'n conflict wordt door de mensen die erbij betrokken zijn en de organisatie waarbinnen zij werken als zeer negatief ervaren.

Het is niet vreemd dat een conflict op het werk zoveel impact heeft. Werken is een belangrijk onderdeel van ons leven. We verdienen er ons inkomen mee, we halen voldoening uit ons werk en we hebben er sociale contacten. Wie een conflict heeft op het werk, heeft daar vrijwel dagelijks last van.


Ziek van een conflict

Een conflict geeft wantrouwen, onzekerheid, boosheid, machteloosheid en verdriet. Dat geldt voor allen die bij het conflict betrokken zijn, zowel bazen als medewerkers. Een arbeidsconflict kan een ziekmelding tot gevolg hebben, in ernstige gevallen zelfs een burnout. Gevolg voor de organisatie is een verminderde productie.


Samen naar een oplossing zoeken

Reden genoeg om een arbeidsconflict snel aan te pakken. Liefst al in het beginstadium. Hoe sneller een (sluimerend) conflict onder ogen wordt gezien en wordt opgelost, des te beter het is voor alle betrokkenen. Als er weinig vertrouwen is dat een en ander onderling kan worden besproken, kan mediation helpen om het gesprek in goede banen te leiden en samen naar een oplossing te zoeken. Deze oplossing wordt soms gevonden in een goed gesprek over de verwachtingen van elkaar, soms in een andere werkverdeling en soms ook door afscheid van elkaar te nemen( exit-mediation).


Aanpak

Tijdens de individuele intakegesprekken krijgt de mediator een beeld van de aard en inhoud van het conflict. In de gezamenlijke gesprekken die daarop volgen gaan de betrokkenen onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek; naar elkaar luisteren over dat wat hen verdeeld houdt en gaandeweg ook kunnen zien wat daarbij, ondanks alles, de overeenkomsten zijn.  Het conflict met de daarachter gelegen belangen wordt verder verkend, waarna er naar oplossingen voor de toekomst gezocht wordt. Gemaakte afspraken worden desgewenst vastgelegd in een overeenkomst en door betrokkenen ondertekend wanneer zij hier volledig tevreden over zijn.