Arbeidsmediation

Conflict op de werkvloer

Bij conflicten in de werksituatie gaat het veelal om botsingen binnen teams, ruzies tussen leidinggevende em medewerker of exit- en reïntegratieprocessen waarbij onenigheid ontstaat.

Dergelijke conflicten worden door de mensen die erbij betrokken zijn en de organisatie waarbinnen zij werken als zeer belastend ervaren.

Het is niet vreemd dat een conflict op het werk zoveel impact heeft. Werken is een belangrijk onderdeel van ons leven. We verdienen er ons inkomen mee, we halen voldoening uit ons werk en het biedt ons sociale contacten. Wie een conflict heeft op het werk, heeft daar meestal dagelijks last van.


Ziek van een conflict

Doordat een conflict wantrouwen, onzekerheid, boosheid, machteloosheid en verdriet kan veroorzaken voor ieder die bij het conflict betrokken is, zowel leidinggevende als medewerker, kan een arbeidsconflict leiden tot arbeidsongeschiktheid en in ernstige gevallen zelfs tot een burnout.


Samen naar een oplossing zoeken

Reden genoeg om een arbeidsconflict snel aan te pakken. Liefst al in het beginstadium. Hoe sneller een (sluimerend) conflict onder ogen wordt gezien en wordt opgelost, des te beter het is voor alle betrokkenen. Als er weinig vertrouwen is dat de situatie onderling op goede wijze kan worden besproken, kan mediation helpen om het gesprek in de juiste banen te leiden en samen naar een oplossing te zoeken. Deze oplossing kan worden gevonden in een gesprek over verwachtingen van elkaar, helderheid over afspraken of een andere werkverdeling en soms ook door afscheid van elkaar te nemen.


Aanpak

In de gezamenlijke gesprekken gaan de betrokkenen onder leiding van de mediator met elkaar in gesprek. Men luistert naar elkaar en onderzoekt wat hen verdeeld houdt. Gaandeweg wordt vaak duidelijk wat daarbij, ondanks alles, overeenkomsten zijn. Het conflict met de daarachter gelegen belangen wordt verder verkend, waarna er naar oplossingen voor de toekomst gezocht wordt. Gemaakte afspraken worden desgewenst vastgelegd in een overeenkomst en door betrokkenen ondertekend.

Mijn jarenlange ervaring als Hoofd Personeelszaken helpt bij het begrijpen en doorgronden van arbeidsconflicten.