Burenbemiddeling

Een goede buur is beter dan ......

Een plezierig contact met de buren lijkt vaak de gewoonste zaak van de wereld. Maar soms ontstaan er ergernissen. Wat begon met een kleine irritatie over bijvoorbeeld geluidsoverlast of de overhangende takken van de boom, kan soms behoorlijk uit de hand lopen.

Vaak lossen buren ergernissen samen op maar dat lukt niet altijd. Als u er zelf niet meer uitkomt en u kunt niet meer in harmonie naast elkaar leven, kan mediation een oplossing bieden.

Verhuurders

Ook woningcorporaties en andere verhuurders kunnen terecht bij Mediation Groene Hart wanneer huurders bij hen aankloppen vanwege burenoverlast. Onenigheid tussen buren heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de buurt. In dat geval kan mediation uitkomst bieden.

Duurzame oplossingen

Mediation richt zich op een vroegtijdige aanpak en helpt voorkomen dat ruzies uit de hand lopen. Mediation draagt bij aan duurzame oplossingen waar beide partijen achter kunnen staan. Afspraken die je samen hebt bedacht en bent overeengekomen, worden over het algemeen beter nagekomen dan opgelegde afspraken waarbij je geen enkele inbreng hebt gehad.

Na bemiddeling is er vaak een beter contact tussen buren. Dit is meestal niet het geval als de politie er bij wordt gehaald!