Even voorstellen...


Mediation Groene Hart

In 2019 heb ik de praktijk Mediation Groene Hart overgenomen en toegevoegd aan mijn eigen praktijk "Zwartelé Mediation". De naam "Groene Hart" refereert enerzijds aan de regio waarin de meeste van mijn werkzaamheden plaatsvinden, anderzijds staat het woord "hart" voor mij; je werk met hart en ziel doen!

Geschiedenis

Ik ben sociaal een organisatiepsycholoog en heb jarenlang gewerkt als hoofd Personeelszaken in verschillende organisaties. In die functie heb ik ervaren dat het betrekken van een onafhankelijke derde een grote meerwaarde kan hebben bij het oplossen van geschillen. Daar komt bij dat afspraken die je samen hebt bedacht en bent overeengekomen, over het algemeen beter worden nagekomen dan opgelegde afspraken waarbij je geen enkele inbreng hebt gehad.
Dit tezamen heeft mij ertoe gebracht mijzelf tot mediator te laten opleiden.

Werkzaamheden

Mijn praktijk bestaat uit het begeleiden van (echt)scheidingen, arbeidsconflicten en geschillen tussen buren.

Opleiding

De opleiding tot mediator heb ik gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering, de specialisatie tot geaccrediteerd familiemediator bij het Mediation Educatie Centrum.

Ik ben aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland (MfN) en daarnaast ben ik lid van de NMv, de beroepsvereniging voor professionals in mediation.

Ik blijf voortdurend bijleren door het volgen van opleidingen en het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Trefwoorden

De waarden die mijn aanpak typeren zijn; betrokken, doortastend, voortvarend, onpartijdig, integer en zorgvuldig.