"Hoe breder de kloof, hoe mooier de brug" (Donald Mac Gillavry)


Even voorstellen...

Mediation Groene Hart

In 2011 ben ik mijn praktijk Mediation Groene Hart gestart. De keuze voor deze naam refereert enerzijds naar de regio waarin de meeste van mijn werkzaamheden plaatsvinden, anderzijds staat het woord "hart" voor mij; je werk met hart en ziel doen!

Geschiedenis

Ik maakte voor het eerst kennis met mediation tijdens mijn werk voor een Woningcorporatie waarbij o.a. de burenoverlast een van mijn taken was. Ik merkte dat het heel goed werkte om beide partijen tegelijk om tafel te hebben. Beiden hoorden nieuwe informatie van elkaar, daardoor ontstond er meer begrip over en weer. Geleidelijk kwam er beweging in de standpunten en ontstond er ruimte om op zoek te gaan naar oplossingen die voor beiden acceptabel waren. Afspraken die je samen hebt bedacht en bent overeengekomen, worden over het algemeen beter nagekomen dan opgelegde afspraken waarbij je geen enkele inbreng hebt gehad.

Opleiding

Hierdoor ben ik de opleiding Mediation gaan volgen aan de Hogeschool Leiden waarbij ik kennis maakte met mediation op allerlei gebieden. Vervolgens heb ik de specialisatieopleiding Familie- en Scheidingsmediator bij het Mediation Trainingsinstituut te Amersfoort gevolgd.

Trefwoorden

De waarden die mijn aanpak typeren zijn; integer, betrokken, doortastend, voortvarend, onpartijdig en zorgvuldig.

Werkzaamheden

Een groot deel van mijn werk bestaat uit het begeleiden van (echt)scheidingen, daarnaast bemiddel ik bij arbeidsconflicten en bij burenconflicten. Een enkele maal word ik ingehuurd bij een familieconflict. Ik merk dat hierbij vaak de drempel erg hoog is om iemand "van buitenaf" in te schakelen.

MfN

Ik ben aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland en werk overeenkomstig hun reglement. Ik blijf voortdurend bijleren door het volgen van opleidingen en het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.